Të licencuarit
2447 - Lajmi_i_plot | KPM

POZIVNICA ZA JAVNU KONSULTACIJU: Nacrt Uredbe o Distribuciji Audio Vizuelnih Medijskih Usluga kao i Radio Medijskih Usluga preko Mrežnih Operatora

06 December 2013

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), u skladu sa Članom 8. Zakona Br. 04/L-43 o NKM, po drugi put šalje za javnu konsultaciju Nacrt Uredbe o Distribuciji Audiovizuelnih Medijskih Servisa i Radio Medijskih Servisa preko Operatera Mreže.

NKM vas podseća da je ovaj nacrt uredbe prvobitno dat na javnu konsultaciju u periodu 10. do 30. aprila 2013. Tokom tog perioda, NKM je primila pismene komentare medija i interesnih stranka, koje je pažljivo razmotrila. Nacrt uredbe koji vam NKM sada šalje svim interesnim strankama, sadrži izmene i dopune urađene na osnovu prve javne konsultacije. 

Rok za dostavljanje komentara počinje 6. decembra a završava se 13. decembra 2013. godine, u petak u 16:00 sati. 

NKM će pre usvajanja ove uredbe organizovati i javnu raspravu 16. decembra 2013, u ponedeljak u 13:00 sati. 

NKM će tokom naredne nedelje poslati pozivnice za javnu konsultaciju, uključujući sve ostale potrebne informacije. 
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE