Të licencuarit
2448 - Lajmi_i_plot | KPM

SASTANAK KOMISIJE NKM-a

03 December 2013

Komisija NKM ce odrzati svoj redovni sastanak.
Sastanak ce se odrzati 3  decembra 2013. u kancelariji NKM-a sa pocetkom u 13:00 casova.

Dnevni red:


 

  • Amandamentiranje Uredbe o distribuciji audiovizuelnih medijskih usluga i radio medijskih usluga preko operatera mreže,
  • Pokriće posebnih geografskih zona teritorije Republike Kosovo (magistralnih i regionalnih puteva) kvalitetnim signalom radio programa stanica sa nacionalnim pokrićem.


Ostalo:


-    Odredzenje denvnog  reda za nardeni satanak