2450 - Lajmi_i_plot | KPM

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE JE ODRŽALA SVOJ REDOVNI SASTANAK

02 December 2013

 

Na sastanku održanom 2. decembra 2013. godine, Komisija NKM je razmatrala pravne predmete povezane sa performansom audiovizuelnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje lokalnih izbora 2013. godine u Republici Kosovo. 

Za predmete audiovizuelnih medijskih servisa koji su prekršili Poglavlje VIII Zakona o opštim izborima i Uputstvo NKM, Komisija je odlučila da im pošalje samo Opomenu, kao sankcionu meru zasnovanu na Član 30. Zakona o Nezavisnoj komisiji za medije. 

Komisija je ocenila da je saglasnost audiovizuelnih medijskih servisa bila mnogo veća tokom drugog kruga lokalnih izbora 2013. 

Takođe, Komisija NKM je na istom sastanku razmotrila i Memo objašnjenja/kriterijume o proceni godišnje takse za licenu i predlog Uredbe o nivou i načinu plaćanja godišnje takse NKM i složila se sa slanjem istog na javnu raspravu. 
 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE