Të licencuarit
2457 - Lajmi_i_plot | KPM

SASTANAK KOMISIJE NKM-a

18 October 2013

Komisija NKM ce odrzati svoj redovni sastanak.
Sastanak ce se odrzati 21 oktobra 2013. u kancelariji NKM-a sa pocetkom u 13:00 casova.

Dnevni red: 


1.    Usvajanje  sedam zapisnika od prosli  sastanka Komisije 
2.    Slucajevi licenciranje 

 

  • Preporuka za licenciranje KO Connect 3
  • Preporuka za licenciranje KO Connect ISP
  • Preporuka za licenciranje KO Orange Net
  • Preporuka za licenciranje PPU Click Channel
  • Preporuka za promenu vasnishtva RTV Mir

3.    Zahtev RTK-a za trecu frekvenciju za radio,
4.    Izvestaji istrazivanje NKM-a:

  • Analize trziste reklame i
  • Spremnost gradjana za digitalizaciju

5.    Diskusija za pripremlje pismo NKM-a za  probleme u zakonu NKM-a 
6.    Informacija u vezi isticanih problemau u medijima o dvaju clanova NKM-a Ostalo: 

7.    Odredzenje dnevnog  reda za nardeni satanak