Të licencuarit
2460 - Lajmi_i_plot | KPM

ZAKLJUČEN ROK ZA NOMINOVANJE DVA ČLANA KOMISIJE NKM-a

16 October 2013

Bazirajuci se na Zakljucak Predsedništvo Skupštine Republike kosova Br. 04-P-065/k, I Odluku Br. 04-V-701 Skupštine Republike Kosovo i u saglasnost sa clanom 11 paragraf 2.1 Zakona Br. 04/L-44 za Nezavisnu Komisiju za Medije (NKM), NKM je zapocelia proces nominacije clanova iz civilnog drustva.
 
NKM 1 oktobra 2013 godine je objavila javni konkurs za nominacije za clanove u Komisiji. Zadnji rok za podnošenje nominacije je bio 16 oktobar 2013 godine i tokom tog perioda NKM je primila dvadeset (20) nominacije.
 
Izvršna Kancelarija NKM-a je pripremila na tehničkom aspektu, paket dokumentacije svih kandidata koju Vam prosleđujemo na razmatranje od strane Ad-hoc komisije koja če biti formirana u ovu svrhu.
 

Prama clanu 11 Zakona  Nr. 04/L-44 za NKM predvideno je da u vremenskom periodu od dvadeset i jedan (21) dan, nakon okončanja roka za prijavljivanju kandidature, Komisija ad – hoc nakon intervjuisanja, preporučuje dva (2) kandidata za svaku poziciju člana NKM, koji ce se nakon toga izabrati od strane Skupstine, u saglasnosti sa Uredbom za Rad Skupstine sa veciniom glasova prisutnih zastupnika koji glasaju.
 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE