2462 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE- NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE, SADA U NOVO LOKACIJU ULICA PERANDORI JUSTINIAN Br. 14 QYTEZA PEJTON PRIŠTIN

07 October 2013

 

Komisioni i Pavarur i Mediava, njofton se nga data 7 tetor 2013, ka ndërruar lokacionin e zyrës dhe se tani gjendet në lokacion të ri, Rruga Perandori Justinian nr. 14 Qyteza Pejton 10000 Prishtinë.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE