Të licencuarit
2463 - Lajmi_i_plot | KPM

03 October 2013

 

UPUTSTVO NKM-A ZA MEDIJE TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE  

Nezavisne Komisije za Medije je odgovorna za sprovođenje Zakona Br.03/L-073 o Opstim Izborima od strane Licenciranih (Emitera i Provajdera Programskih Usluga). NKM donela Uputstva, kako bi Licenciranim medijama pomogli da se ponašaju u skladu sa Zakonom o Izborima.

UPUTSTVO NKM-a o sprovođenju clana 3.3 Zakona Br. 03/L-072 iPoglavlja VIII Zakona Br.03/L-073 o Opstim Izborima na Republici Kosova.

 

NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE