2465 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA NOMINACIJE ZA DVA ČLANA NKM-a

01 October 2013

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajuci se na clanu 11 Zakona NKM-a Br. 04/L-44, objavljuje javni poziv za nominaciju dva člana NKM-a.

Nominacije se mogu obaviti od svake osobe ili legalne organizacije registovane na Kosovu.

Primanje nominacija ċe početi od 1 oktobra 2013 do 15 oktobra 2013 u 16 časova.

Dokumenta za aplikaciju se moraju lično dostaviti kancelariji NKM-a.

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove Komisije možete naċi na web stranici: www.kpm-ks.org , Paket za Javno Informisanje.

Takođe, informacije možete tražiti putem:

•     info@kpm-ks.org ; fikrete.cocaj@kpm-ks.org    
•    telefon 038 245 031 I 
•    fax: (038) 245-034,

  ili osobno u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 14 Qyteza Pejton i Gazmend Zajmi br. 1, Priština.
 NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE