Të licencuarit
2473 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM JE USVOJILA IZMENJENI I DOPUNJENI TEKST STRATEGIJE ZA DIGITALIZCIJU

18 July 2013

 

Komisija NKM je na današnjem redovnom sastanku usvojila izmenjeni i dopunjeni tekst predloga „Strategije ZA PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE U REPUBLICI KOSOVO“ koji će se dati na javnu raspravu“. Prema Članu 8 Zakona br. 04/L-44 o NKM, tekst predloga strategije će se objaviti za javnu raspravu i komentare, i biće dostupan svim interesnim stranama i relevantnim institucijama Republike Kosovo od 22. jula do 9. avgusta 2013.


 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE