2474 - Lajmi_i_plot | KPM

SASTANAK KOMISIJE NKM-a

17 July 2013

 Komisija NKM ce odrzati svoj redovni sastanak.
Sastanak ce se odrzati 18 jula 2013. u kancelariji NKM-a sa pocetkom u 13:00 casova. 

Dnevni red: 

1.    Usvajanje dnevnog  reda,
2.    Usvajanje zapisnika sa sastanka odrzanog  15 jula 2013 god,
3.    Razmatranje i usvajanje dopune nacrt  Strategiji za digitalizaciju i javnu konsultaciju,

Ostalo: 

4.    Odredzenje denvnog  reda za nardeni satanik.