Të licencuarit
2475 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM se sastala za predstavnicima Agencije za Medjunarodnu Saradnju (JICA)

09 July 2013

 

Nezavisna Komisija za Medija je odrzala danas radni sastanak sa predstavnicima Japanske Agencije za Medjunarodnu Saradnju (JIPCA). 

Prestavnici JICA su informisani o radu, ulozi i mandat NKM-a kao i o medijskoj situaciji na Kosovu. Takodje, su diskutovali o procesu digitalizacije, kriterijumima koji su primenjeni za licenirane od strane NKM-a i o nacinu na koji se obavlja monitoring sadrzaja programa audiovizuelnih medijskih usluga. 

Predstavnici JICA su informisali predstavnike NKM-a o njihovim iskustvu vezane za medije i njihovim regulisanju u Japanu.  

Delegaciju JICA su predstavljali g-din Toshiyuki SATO, g-din Shinji TAKAGI, g-din Keiichi HASHIMOTO, g-din Itaru CHIBA, g-din Ito Ryuichi i g-dja Arberore Riza, dok su NKM predstavljali Presednik NKM-a g-din Shefki Ukaj, Podpresednik g-din Xhemajl Krasniqi, Clan NKM-a g-dja Drita Begolli i Izvrsni Sef g-dja Naile Selimaj Krasniqi. 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJ