Të licencuarit
2481 - Lajmi_i_plot | KPM

SASTANAK KOMISIJE NKM-a

04 June 2013

Komisija NKM ce odrzati svoj redovni sastanak.
Sastanak ce se odrzati 6 juna 2013. u kancelariji NKM-a sa pocetkom u 13:00 casova

 

 

 

 

Dnevni red:  

1.      Usvajanje dnevnog  reda

2.      Usvajanje zapisnika sa sastanka odrzanog  28 maj 2013 god

3.      Pitanja i odgovori

 1. Razmatranje slucajeva Departamenta za Licenciranje:

 

 • TV Zoom/Globus Produkcija – Preporuka za promenu vlasnistva i promenu mesto sistema emitovanja  (za prelazak u Zeleni Vrh);
 • Radio Hit Laser -  Preporuka za  promenu mesta sistema emitovanja  (za prelazak u Zeleni Vrh);
 • OSHP 3TV – Preporuka oduzimanju i proglasavanju licence PPU 3TV nevazecom (sa zahtevom vlasnika);
 • Elektroni – Preporuka za licenciranje za kablovskog operatera (zona usluge Zhur – Prizren);
 • Radio Shqip FM – Preporuka za  promenu mesta sistema emitovanja  (unutar grada Gnjilana);
 • BB Herc – Preporuka za licenciranje za kablovskog operatera (zona usluge Strpce);
 • EGC - Preporuka za licenciranje za kablovskog operatera (zona usluge u selovima  Prizrena);
 • Radio Vizioni - Preporuka za  promenu mesta sistema emitovanja  (unutar grada Podujevo);
 • MBTV – Preporuka za licenciranje za PPU-Pristina
 • Star Movies- Preporuka za licenciranje za promenu imena PPU
 • RTK 3-NEWS – Preporuka za licenciranje za PPU
 • RTK 4-ART- Preporuka za licenciranje za PPU
 • Radio Kosova e Lirë- Preporuka za promenu lokacije emitovanja

 

 
 

Ostalo:

 

5.      Odredzenje denvnog  reda za nardeni satanak