Të licencuarit
2486 - Lajmi_i_plot | KPM

LISTA LICENCIRANIH KOJI NISU PLATILI TAKSU ZA LICENCU ZA 2013. GODINU

27 May 2013

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je identifikovala pružaoce audiovizuelnih medijskih servisa koji su prekršili član 5, stav 5.1 Uredbe SNKM -2010/02 o Nivou i Načinu Plaćanja Takse za Licencu Audiovizuelnih Medijskih servisa.. 

Ovom prilikom NKM podseća sve pružaoce audiovizuelnih medijskih servisa koji nisu platili godišnju taksu za licencu ili su zakasnili sa ispunjavanjem ove zakonske obaveze, da će Odeljenje za finansije NKM izdati nove račune za plaćanje kamate koja se obračunava u skladu sa Zakonom o Poreskoj Upravi Kosova (PUK). 

NKM traži od svih pružaoca audiovizuelnih medijskih servisa da plate taksu na licencu, jer će u suprotnom kamata rasti svakog meseca, a predmeti će u slučaju ne plaćanja takse tokom 2013. godine biti poslati Ekonomskom sudu. 

Računi za plaćanje se mogu uzeti u Kancelariji za finansije Nezavisne Komisije za Medije.  

Svi pružaoci audiovizuelnih medijskih servisa su dužni da dostave Kancelariji NKM uverenje o plaćenoj taksi, lično ili da ga skeniraju i pošalju preko elektronske pošte.  

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE