Të licencuarit
2489 - Lajmi_i_plot | KPM

POZIV ZA JAVNU KONSULTACIJU

22 May 2013

 

Nezavisna komisija za medije (NKM) u skladu sa članom 8 Zakona br. 04/L-44 o NKM, organizuje javnu konsultaciju u cilju izmene i dopune nacrta UREDBE O PROCENI APLIKACIJA ZA LICENCU NKM-a.

 

NKM poziva predstavnike pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga i zainteresovane strane da učestvuju u javnu konsultaciju, diskutuju i daju komentare u vezi sa nacrtom pomenute uredbe.

Sastanak će se održati 29. maja 2013. godine, u 13:00 sati u hotelu VICTORY.

NKM očekuje vaše učešće i doprinos.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE