Të licencuarit
2492 - Lajmi_i_plot | KPM

ODRŽAN SASTANAK NKM

20 May 2013

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je na sastanku održanom 16. maja 2013. godine, analizirala sve komentare primljene do 30. aprila 2013. godine,  u vezi sa sledećim podzakonskim aktima: 

  • NACRT UREDBE O DISTRIBUCIJI AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA I RADIO MEDIJSKIH USLUGA PREKO MREŽNIH OPERATORA, I 
  • NACRT UREDBE ZA PROCENU APLIKACIJA ZA LICENCU NKM 

NKM je na ovom sastanku odlučila da objavi komentare koje su dostavili: Asocijacija nezavisnih elektronskih medija Kosova (AMPEK), Javni servis Kosova RTK, provajder programskih usluga Klan Kosova, kablovski operateri IPKO i Kujtesa , kao i komentare nevladinih organizacija GAP i ISJP. 

U cilju izmena i dopuna ovih nacrta uredbi, NKM planira održavanje javne rasprave kojom će se svim zainteresovanim stranama pružiti mogućnost razgovora o komentarima i iznošenjem dodatnih komentara.  

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE