Të licencuarit
2496 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM ODRŽALA SVOJ REDOVNI SASTANAK

03 May 2013

Nezavisna Komisija za Medije je održala svoj redovni sastanak 3. maja 2013. Posle usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka, NKM je odlučila da odgovori na zahtev KTV-a (Kohavizion) upućen NKM 14. aprila 2013. godine, putem kojeg je traženo obustavljanje delovanja kablovskog operatera IPKO.

NKM je takođe na istom sastanku odlučila da će 16. maja 2013. godine, održati svoj naredni sastanak na kojem će razmotriti sve komentare dostavljene od strane predstavnika audiovizuelnih medijskih servisa u vezi sa sledećim predlozima uredbi:


 

  • Predlog uredbe o proceni aplikacija za licencu NKM
  • Predlog uredbe o distribuciji audiovizuelnih medijskih usluga i radio medijskih usluga preko mrežnih operatera

Posle analize svih primljenih komentara na pomenute predloge uredbi, NKM će organizovati javnu raspravu, u skladu sa zakonskom obavezom.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE