Të licencuarit
2504 - Lajmi_i_plot | KPM

POZIVNICA ZA KOMENTARE U VEZI RAZMATRANJEM DVA PODZAKONSKIH AKATA NKM

10 April 2013

Na sastanku održanom 4 aprila 2013. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je odobrila za javne komentare podzakonske akte:

 

Bazirajuci na clanu 46 stav 3 i clanu 8 stav 2 Zakona br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim stranama zainteresovanim za davanje pismenih komentara u vezi sa izmenom i dopunom ovih podzakonskih akata. 

NKM poziva predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane da svoje pismene komentare proslede najkasnije do 30 Aprila 2013 u 16:00 sati. 

Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Gazmend Zajmi br. 1, 10000 Priština ili ih možete poslati preko: 

• elektronske pošte: info@kpm-ks.org ,fikrete.cocaj@kpm-ks.org

• faksa: 038 245 034. 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE