Të licencuarit
2511 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM USVOJILA U NAČELU PODZAKONSKA AKTA

03 March 2013

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je, posle završavanja nacrta sljedećih Uredbi:

-         o Audiovizuelnoj Komercijalnog Aomunikaciji;
-         o Zaštiti dece i Maloeltnika od Audiovizuelnih Medijskih Servisa
-         o Autorskim Pravima
-         o Izdavanju Licence, i
-         o Opštim Uslovima i Pravilima Licence NKM

kao što je i predviđeno postupkom donošenja sekundarnog zakonodavstva, odnosno u skladu sa članom 8 Zakona 04/L-44 o NKM, usvojila u načelu pomenute nacrte uredbi.

NKM je, 22. novembra 2012. godine, iste nacrte uredbi poslala na javno komentarisanje. Tokom perioda predviđenog za slane komentara (22. novembar – 12. decembar 2012.), NKM je primila komentare koje je potom razmotrila i one korisne i zasnovane i inkorporisala.

NKM je, 19. februara 2013. godine, takođe održala i javnu debatu o istim podzakonskim aktima, gde su se mogli čuti komentari učesnika – predstavnika audiovizuelnih medijskih servisa. Oni su tražili da im NKM pre usvajanja nacrta uredbi iste još jednom pošalje u pisanom obliku, što su predstavnici NKM obećali da će uraditi tokom prve nedelje marta 2013. U skladu sa dogovorom sa javnog sastanka, NKM je prosledila nacrte gore navedenih uredbi svim audiovizuelnim medijskim servisima i ostalim zainteresovanim stranama. NKM  će primati komentare do 15. marta 2013.

Sva pomenuta podzakonska akta za regulisanje audiovizeulnih medijskih servisa su usklađena sa Zakonom 04/L-44 o NKM i Direktivom za audiovizuelne medijske servise (AVMS).

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE