2513 - Lajmi_i_plot | KPM

ODRZACE SE SASTANAK KOMISIJE NKM-a

28 February 2013

Komisija NKM ce odrzati svoj redovni sastanak. Sastanak ce se odrzati 1 Marta  2013. u kancelariji NKM-a sa pocetkom u 13:00 casova

Dnevni red: 
 

  • Usvajanje agende
  • Usvajanje zapisnika od sastanka 21 februara 2013 godine
  • Priprema Godisnjeg Izvestaja NKM-a za  2012 godinu – Odredjivanje Objektive za  2013 godinu
  • Objavljivanje slobodnih frekvencija– procedure, paket apliciranja, metodologija i kriterjume (odredjivanje rokova za dalju prosledjivanje)
  • Amandamentiranje Uredbe CIMC- 2007/04 (za kablovske operatere) – osnovanje Radne Grupe na osnovu kancelarije Izvrsnog Sefa

 

  • Ostale:

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE