2517 - Lajmi_i_plot | KPM

ZAKLJUČEN JE PROCES NOMINOVANJE ZA JEDAN ČLAN SAVETA NKM-A

20 February 2013

Bazirajuci se na Odluku Br. 04-V-514 Skupštine Republike Kosovo i u saglasnost sa clanom 11 paragraf 2.1 Zakona Br. 04/L-44 za Nezavisnu Komisiju za Medije (NKM), NKM je zapocelia proces nominacije za jedan clan iz civilnog drustva.

 

NKM 6 februara 2013 godine je objavila javni konkurs za nominacije za jedan clan u Komisiji. Zadnji rok za podnošenje nominacije je bio 20 februara 2013 godine i tokom tog perioda NKM je primila 12 (dvanaest) nominacije (Lista sa nominiranim).

 

 

 

Izvršna Kancelarija NKM-a je pripremila na tehničkom aspektu, paket dokumentacije svih kandidata koju je prosledila Skupštini Republike Kosovo na razmatranje od strane Ad-hoc komisije, koja če biti formirana u ovu svrhu.

Prama clanu 11 Zakona  Nr. 04/L-44 za NKM predvideno je da u vremenskom periodu od dvadeset i jedan (21) dan, nakon okončanja roka za prijavljivanju kandidature, Komisija ad – hoc nakon intervjuisanja, preporučuje dva (2) kandidata za svaku poziciju člana NKM, koji ce se nakon toga izabrati od strane Skupstine, u saglasnosti sa Uredbom za Rad Skupstine sa veciniom glasova prisutnih zastupnika koji glasaju.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE