Të licencuarit
2518 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM ODRŽALA JAVNU RASPRAVU

19 February 2013

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je organizovala javni sastanak u vezi sa izmenama i dopunama nacrta uredbe:

• Uredba o Audiovizuelnoj Komercijalnoj Komunikaciji;
• Uredba o Zaštiti dece i Maloletnika od štetnog audiovizuelnog medijskog sadržaja;
• Uredba NKM o Poštovanja Autorskog Prava;
• Uredba NKM o Kalifikacijama za Izdavanje Licence NKM za emitovanje;
• Opšti Uslovi i Pravila Licence NKM.

Predsednik NKM g. Šefki Ukaj (Shefki Ukaj) je otvorio debatu zahvaljujući predstavnicima audiovizuelnih medijskih servisa  na prisustvu, kao i svim ostalim učesnicima. On je istovremeno pozvao prisutne da daju svoj doprinos slanjem pismenih komentara. 

Glavni fokus debate je bila Uredba o Komercijalnoj Komunikaciji. Predstavnici elektronskih medija su tražili da se što pre izvrši izmena i dopuna svih drugih podzakonskih akata kao što je Kodeks ponašanja elektronskih medija i Uredba o kablovskim operatorima. 

Na raspravi je istaknuto da je sada već formirana radna grupa koja će raditi na izmeni i dopuni ovih podzakonskih akata i da će se ista ubrzo pojaviti na javnoj raspravi, uključujući i Uredbu o kablovskim operatorima. 

Po dobijanju pismenih komentara od strane predstavnika audiovizuelnih servisa, NKM će početkom prve nedelje marta iste proslediti svim audiovizuelnim servisima.


 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE