Të licencuarit
2523 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM PODNELA VLADI KOSOVA NACRT STRATEGIJE “PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE U REPUBLICI KOSOVO”

24 December 2012

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) podnela Vladi Kosova nacrt strategije„PRELAZAK SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE U REPUBLICI KOSOVO“.

Ovim nacrtom strategije NKM je dala predloge koji jačaju maksimalni interes, prvobitne, Kosova, pa onda i interes medijske industrije i razvoja medijskog pluralizma.

Predlozi predstavljeni u ovom nacrtu strategije se zasnivaju na opšta uputstva Evropske komisije u vezi sa poštovanjem slobode izražavanja, regulisanjem konkurencije i stvaranja zdravog medijskog tržišta. 

Ovaj nacrt strategije pridaje poseban značaj poboljšanju profesionalnog nivoa, količini i kvalitetu programa, što je u interesu svih građana Republike Kosovo. 

Tokom izrade ove strategije smo imali problema zato što Republika Kosovo još nije članica ITU-a. Na međunarodnoj konferenciji GE-06, na kojoj su planirane frekvencije za digitalno emitovanje, Kosovo nije bilo zastupljeno zbog svog političkog statusa. NKM je iz tog razloga sastavila alternativan plan bazirajući se na onaj određen na GE-06 konferenciji, putem kojeg se ispunjavaju sve potrebe da delovanje audiovizuelnih medijskih servisa, i koji istovremeno nudi pokriće teritorije do 95%, time obezbeđujući pristup informisanju svim građanima Kosova.

Tokom izrade nacrta strategije ključnu ulogu su igrali domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici elektronskih medija, civilnog društva, Univerziteta u Prištini, Akademija nauka i umetnosti Kosova, relevantna ministarstva Vlade Kosova, kao i predstavnicima zajednica koje žive na Kosovu.  

Poseban značaj uspešnom sastavljanju ovog nacrta su i studijske posete, koje su realizovali članovi NKM u regionu i zemljama Evropske unije, koje su služile za analizu i poređenje praktičnih izbora tih zemalja za uspešno sprovođenje digitalizacije. 

Ovaj nacrt strategije za digitalizaciju obezbeđuje odgovarajući izbor za razvoj medijskog sektora u Republici Kosovo, idući ukorak sa najnovijim tehnološkim dostignućima u ovoj oblasti i pružajući svojim građanima kvalitetne audiovizuelne medijske usluge. 

Ovaj nacrt strategije takođe predviđa i razvoj postojećih vlasnika licenci, kojima će se pružiti mogućnost da postignu svoje ciljeve da budu što konkurentniji i profesionalniji, i koji će preko programskih standarda određenih ovim nacrtom imati više prostora na medijskom tržištu Republike Kosovo, ali i šire.

Osim sastavljanja nacrta strategije Izvršna kancelarija i članovi NKM su se fokusirali na rešavanje brojnih zahteva:

-razmatranje podzakonskih akata, kao što je i predviđeno zakonom o NKM:
•  Uredba o audiovizuelnoj komercijalnoj komunikaciji 
•  Uredba o zaštiti dece i maloletnika od štetnog programskog sadržaja koji emituju audiovizuelni 
   medijski servisi 
•  Uredba o autorskom pravu 
•  Uredba NKM o izdavanju licence 
•  Deo 1 – Opšti uslovi i pravila licence NKM

NKM ovih dana radi i na dopuni Uredbe o kablovskim operatorima. U tom pogledu smo se konsultovali i sa međunarodnim stručnjacima, kako bi ova oblast bila detaljno regulisana. To iz razloga stalnog razvoja kablovske platforme kao tehnologije. Svi akteri uključeni u ovu delatnost će biti pozvani da doprinesu ovom procesu.

NKM je, takođe, na osnovu zakonskih obaveza, licencirala 9 provajdera programskih usluga i jednog kablovskog operatora, a razmotrila je i slučajeve koji su dostavljeni komisiji u periodu od dve godine, periodu u kojem je ova institucija radila bez tela za odlučivanje. 

 
NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE