Të licencuarit
2708 - Lajmi_i_plot | KPM

6. DECEMBRA 2018 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

04 December 2018

Sledići sastanak NKM-a će se održati 6 decembar  2018, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE