Të licencuarit
3031 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

06 February 2019

 

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 31. Januara 2019. godine, pod rukovodstvom predsednika NKM-a g.Muja FERATI, održala svoj prvi redovni sastanak za 2019.godinu.    

Na početku, Komisija je odobrila dnevni red sastanka, a zatim zapisnik sa prethodnog sastanka. 

U nastavku sastanka, NKM je razmatrao Kvartalni izveštaj o radu NKM-a od oktobra do decembra 2018. godine. Nakon razmatranja, Komisija je odobrila izveštaj koji će se proslediti Skupštini Republike Kosovo, u skladu sa procedurom zasnivajući se na zakonskoj obavezi koja proističe iz člana 15 Zakona br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije. 

Komisija je razmotrila nekoliko zakonskih slučaja koja su se odnosila na povredu zakonodavstva NKM-a odnosno povredu Etičkog kodeksa NKM-a, Uredbe NKM-a 2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u audiovizuelnim medijskim uslugama i Uredbi o Autorskim pravima. Što se tiče povrede Etičkog kodeksa NKM-a, razmatran je jedan slučaj:     

-RTK 1 – žalba od strane g.Milaim Sejdina protiv RTK1 zbog povrede Etičkog kodeksa. Komisija je razmotrila slučaj u kojem su poštovane sve zakonske procedure i postupci, tako da nakon razmatranja Komisija je odlučila:  Nalaže se RTK 1 da u roku od sedam (7) dana pruži Žalbenoj strani pravo na izjavljivanje u vezi sa hronikom “Poboljšanja u obrazovanju”  kako bi se Strani obezbedila objektivna i korektna prezentacija, kao što je utvrđeno članom 6., stav 7., Etičkog kodeksa KNKM-a 2016/03. Sankcioniše se RTK 1 novčanom kaznom u vrednosti od 2,ooo (dve hiljade) evra, u skladu sa članom 30., stav 1.3 Zakona o NKM-u, zbog povrede člana 6., stav 1. I 7. Etičkog kodeksa za pružioce medijskih usluga u Republici Kosovo KNKM-2016/03.  

Što se tiče povrede Uredbe NKM-2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u Audiovizuelnim medijskim uslugama, razmatrano je dva slučaja:

-TV Vali i TV Puls – Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija NKM-a je zaključila da su svi gorenavedeni subjekti povredili Uredbu NKM-2013/01 o zaštiti dece i maloletnika u Audiovizuelnim medijskim uslugama. Komisija je odlučila da obaveže sve navedene subjekte da u roku od deset (10) dana urade kategorizaciju sadržaja kojeg emituju, da ih pre početka upozore verbalnim i akustičnim signalima i da ih identifikuju odgovarajućim vizuelnim simbolom tokom čitavog njihovog trajanja prema kategorizaciji programa definisanih Uredbom NKM-2013/01.  Takođe se svi navedeni subjekti obavezuju da na osnovu člana 3. stav 5. Uredbe NKM-2013/01,  izdaju Praktični kodeks kojim će uspostaviti samoregulatorne standarde za emitovanje programa koji mogu imati štetan uticaj na decu i maloletnike, i da ovaj usvojeni Kodeks donesu NKM-u u roku od trideset (30) dana. Što se tiče dosadašnjih povreda, Komisija je odlučila da sankcioniše sve subjekte navedene u meri sankcionisanja Opomena, u skladu sa članom 30., stav 1. Zakona o NKM-u, o povredi člana 6., stav 3 i 4 člana 7., stav 1. i 3. Uredbe o zaštiti  dece i maloletnika u Audiovizuelnim medijskim uslugama NKM 2013/01. 

Što se tiče povrede Uredbe NKM-2013/02 o Autorskim pravima u Audiovizuelnim medijskim uslugama razmatran je jedan slučaj:

-Tribuna Channel – Komisja je razmotrila slučaj, u kojem su praćene sve zakonske procedure i postupci, stoga je nakon razmatranja Komisija odlučila: Obavezuje se Tribuna Channel da odmah ukine prenos sadržaja za koji ne poseduje važeći ugovor o autorskim pravima i da se obezbedi da se tako nešto ne ponovi, kao što je utvrđeno članom 5., stav 2. Uredbe NKM-2013/02. Sankcioniše se  Tribuna Channel novčanom kaznom u vrednosti od 1,000 (hiljadu) evra u skladu sa članom 30., stav 1.3 Zakona o NKM-u, zbog povrede člana 4., stav 1., Uredbe NKM-2013/02 o Autorskim pravima uAudiovizuelnim medijskim uslugama.

Što se tiče povrede Uredbe NKM -2017/07 o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama razmatran je jedan slučaj:

-Tribuna Channel - Komisja je razmotrila slučaj, u kojem su praćene sve zakonske procedure i postupci, stoga je nakon razmatranja Komisija odlučila: da sankcioniše Tribuna Channel uz Opomenu, u skladu sa članom 30., stav 1. Zakona o NKM-u, zbog povrede člana 10., stav 1., i člana 11., stav 1., Uredbe NKM-2017/07 o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama.

Na ovom sastanku, NKM je takođe tretirala i nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja:

  • Operator za distribuciju  EGC  – zahtev za ukidanje licence
  • Operator za distribuciju  Intersat – zahtev za ukidanje licence
  • Operator za distribuciju Drinia Net – zahtev za ukidanje licence
  • Operator za distribuciju Albi@Net – zahtev za ukidanje licence
  • Pružilac Audio vizuelnih medijskih usluga  American TV of Kosova – zahtev za licencu PAMU preko operatora za distribuciju. 

Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija je odobrila zahtev za licencu  PAMU-a preko operatora za distribuciju, kao i zahteve za ukidanje licence za četri Distributivna operatera. 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE