Të licencuarit
3039 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJA SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

26 February 2019

 

Nezavisna komisija za medije (NKM) je dana 22. februara 2019. godine, pod predsedavanjem predsednika NKM-a g. Muja FERATI,  održala je drugi redovni sastanaka za 2019. godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda, usvojen je zapisnik sa prethodnog sastanka.

U nastavku sastanka, NKM je obradila još i neke zahteve u slučajevima licenciranja, odnosno zahteve za obnavljanje licence za sledeće slučajeve:

  • POSITIVE GOLD – Zahtev za promenu vlasnika kao fizičko lice za PAMU: Positiv Gold TV, Suite TV i Travelingo TV;
  • KLAN KOSOVA – Zahtev za obnavljanje licence za PAMU;
  • PROGRES – Zahtev za obnavljanje licence za DO;

Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija je usvojila zahtev za promenu vlasnika kao fizičko lice za PAMU, i dva zahteva za obnavljanje licence za PAMU i za Distributivnog operatera.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE