Të licencuarit
3051 - Lajmi_i_plot | KPM

PRODUŽEN ROK ZA JAVNE KOMENTARE ZA DVA NACRTA UREDBE

01 April 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), na sastanku održanom 21. decembra 2018. godine, usvojila je za javnu raspravu ove nacrte uredbi: 

-   NACRT UREDBE O VLASNIŠTVU I KONCENTRACIJI PRUŽAOCA MEDIJSKIH AUDIOVIZUELANIH USLUGA

-   NACRT UREDBE O PODRŠCI PRUŽAOCIMA MEDIJSKIH AUDIOVIZUELNIH USLUGA SA LOKALNIM I REGIONALNIM ZEMALJSKIM POKRIVANJEM

Period otvoren za javne komentare bio je od 26. decembra 2018. godine do 31. marta 2019. godine.

Tokom ovog perioda NKM nije primila mnogo komentara od zainteresovanih strana. Prema tome, uzimajući u obzir ovu situaciju, na sastanku NKM-a, održanom 29. marta 2019. godine, u cilju pružanja dodatnih mogućnosti svim zainteresovanim stranama da daju svoje pismene komentare o gore navedenim podzakonskim aktima, NKM je donela odluku za produženje roka za javne komentare.

NKM poziva predstavnike medijskih audiovizuelnih servisa i druge zainteresovane strane, da svoje pismene komentare pošalju do 31. maja 2019. godine u 16:00 časova.

Komentare možete poslati na adresi Nezavisne komisije za medije, ul. Car Justinijan br. 124, Gradić Pejton, 10000 Priština, ili putem:

•    e-mailia:  info@kpm-ks.org;

Molimo vas nađite u prilogu i Memorandum objašnjenja, dok  ovde  možete naći i verziju na engleskom jeziku Nacrta uredbe o vlasništvu.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE