Të licencuarit
3052 - Lajmi_i_plot | KPM

LUAN LATIFI JE ODREĐEN ZA VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG ŠEFA NKM-A

01 April 2019

Na sastanku Nezavisne Komisije za Medije (NKM) koji je održan 29. marta 2019. godine, članovi Komisije NKM-a, u skladu sa članom 3. paragraf 2.9 Zakona Br. 04/L-44  o Nezavisnoj Komisiji za Medije i članom 30. paragrafima 1. i 4. Zakona Br. 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosovo, doneli su odluku o određivanju vršioca dužnosti Izvršnog Šefa g. Luan LATIFI, koji je trenutno direktor Odeljenja za Monitoring i Analizu, radi vršenja ove funkcije do završetka procesa izbora i imenovanja Izvršnog Šefa sa zakonskim mandatom.

Odluku o određivanju g. LATIFI za Vršioca Dužnosti Izvršnog Šefa je zasnovana na odgovarajućim stručnim kvalifikacijama koja su u skladu sa oblašću regulisanja medija kojim se NKM bavi, kao i u skladu sa njegovim rezultatima tokom iskustva u rukovodećoj poziciji u NKM-u od 2003. godine, pri čemu je bio deo značajnih razvojnih procesa u NKM-u.

G. Luan LATIFI je rođen u Gnjilanu 2. novembra 1975. Osnovne studije je završio u Prištini na Filozofskom Fakultetu –  smer sociologije, dok je Master studije završio na Novinarstvu na Kosovskom Institutu za Novinarstvo i Komunikaciju (KIJAC).

G. Luan LATIFI je oženjen i otac dvoje dece. 

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE