Të licencuarit
3053 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJA SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

03 April 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 29. marta 2019. godine, pod rukovodstvom predsednika NKM-a, g. Muja FERATI, održala četvrti redovni sastanak za 2019. godinu. Na početku sastanka, Komisija je usvojila dnevni red sastanka i zapisnik.

U nastavku rada NKM-a sa procesom digitalizacije, NKM je razmotrila Projektni zadatak Radne grupe za tehnička pitanja kako bi pripremila zajednički projekat za digitalizaciju zemaljskog emitovanja u Republici Kosovo, kao jedan od glavnih ciljeva NKM-a za 2019. godinu. Nakon razmatranja, Komisija je usvojila Projektni zadatak Tehničke radne grupe.

U nastavku sastanka, Komisija je razmatrala zahtev AMPEK-a za izmenu Uredbe NKM-2017/07 za komercijalne audiovizualne komunikacije za određeni vremenski period. Nakon razmatranja, Komisija je donela odluku da usvoji zahtev AMPEK-a, odnosno menja se vreme predviđeno članom 11. stav 2. Uredbe NKM-2017/07, kojim se dozvoljava obračun kvote od 20% za emitovanje komercijalnih komunikacija, počevši od 17.00 do 24.00 časova. Ova odluka stupa na snagu nakon potpisivanja i važi do 1. oktobra 2019. godine.

Imajući u vidu da krajnji rok za javne komentare za dva Nacrta uredbe ističe 31. marta 2019. godine, a NKM do tada nije dobio mnogo komentara od zainteresovanih strana, na osnovu ovog stanja, u cilju pružanja dodatne mogućnosti svim stranama zainteresovana da daju svoje pismene komentare na gore navedene podzakonske akte, Komisija je donela odluku da produži rok za javne komentare do 31. maja 2019. godine u 16.00 časova.

Komisija je takođe donela odluku o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora. Na osnovu člana 3. stav 2.9. Zakona br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije i u članu 30. stavovi 1. i 4. Zakona br. 03/L-149 civilnoj o službi u Republici Kosovo, za vršioca dužnosti izvršnog direktora je imenovan g. Luan LATIFI, trenutno direktor Odeljenja za praćenje i analizu, kako bi vršio ovu funkciju do završetka procesa izbora i imenovanja izvršnog direktora sa zakonskim mandatom.

Na ovom sastanku je predstavljena nova internet stranica NKM-a, na kojoj se dugo radilo i nakon što je Komisija usvoji, uskoro će biti predstavljena javnosti.

                                                            NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE