Të licencuarit
3054 - Lajmi_i_plot | KPM

RADNA GRUPA ZA TEHNIČKA PITANJA ODRŽALA JE PRVI SASTANAK

04 April 2019

Danas, dana 4. aprila 2019. godine, u sedištu Nezavisne komisije za medije (NKM) je održan konstitutivni sastanak Radne grupe za tehnička pitanja.

Na osnovu odluke NKM-a sa sastanka održanog 21. marta 2019. godine, formirana je Radna grupa za tehnička pitanja. Svrha formiranja ove Radne grupe je da se odloži proces digitalizacije radiodifuznog zemaljskog emitovanja.

Radna grupa za tehnička pitanja će, na osnovu odluke NKM-a, biti odgovorna za pripremu zajedničkog projekta za digitalizaciju radiodifuznog zemaljskog emitovanja u Republici Kosovo, kao jedan od glavnih ciljeva NKM-a za 2019. godinu.

Ova radna grupa se sastoji od NKM-a, RTK-a, KTV-a, TV21-a, AMPEK-a (regionalni mediji) KTTN-a, RAEPK-a i MER-a. Ovom Radnom grupom predsedava Nezavisna komisija za medije.

Radna grupa za tehnički pitanja je, na osnovu Projektnog zadatka, dužna da sastavi konačni izveštaj u vezi sa svojim nalazima i da isti prosledi za dalju obradu Komisiji NKM-a.

 

                                                             NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE