Të licencuarit
3056 - Lajmi_i_plot | KPM

26. APRILA 2019 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

24 April 2019

Sledići sastanak NKM-a će se održati 26. april 2019, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE