Të licencuarit
3057 - Lajmi_i_plot | KPM

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE ODRŽALA JE REDOVN SASTANAK

30 April 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 26. aprila 2019. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM -a g. Muja FERATI, održala je peti redovni sastanak za 2019. godinu. 

U početku, Komisija je usvojila dnevni red sastanka, a zatim i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

Nakon sastanka, NKM je razmatrala Tromesečni izveštaj januar-mart 2019. godine o radu NKM-a. Nakon razmatranja, Komisija je usvojila izveštaj koji će biti prosleđen Skupštini Republike Kosovo, u skladu sa procedurom zasnovanom na zakonskoj obavezi koja proističe iz člana 15. Zakona br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije.

U nastavku sastanka, NKM-a se takođe bavio i sa nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja, odnosno zahteve za obnovu licence, promenu vlasništva, prekidanje licence, prenos (transfer) licence kao i licenciranje PAMU-a za prenos putem OD.  

Slučajevi licenciranja su poređani na sledeći način:

·A mol tv - Preporuka za obnovu licence;

·Radio Dodona - Preporuka za promenu vlasništva;

·Rtv Ballkan - Preporuka za prekidanje licence (dobrovoljno odricanje od licence);

·Cinemax 1, Cinemax 2, Life hd, Terra hd i  Tao Tao- Preporuke za  licenciranje PAMU i emitovanja putem OD;

·Kristal TV  - Preporuka za licenciranje za PAMU i OD;

·Isp broadcast - Preporuka za prenos (transfer) licence.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE