Të licencuarit
3060 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM JE SA STUDENTIMA NOVINARSTVA DISKUTOVALA O ETIČKOM KODEKSU I DRUGIM AKTIMA KOJI UREĐUJU PRUŽAOCE AUDIOVIZUELNIH MEDIJSKIH USLUGA

10 May 2019

Potpredsednica Nezavisne Komisije za Medije (NKM), gđa Violeta Hyseni Kelmendi, vršilac dužnosti izvršnog direktora, g. Luan Latifi i rukovodilac Divizije za praćenje i analize, g. Mirand Tafarshiku, predstavili su pred grupom studenata Univerziteta AAB zakonsku regulativu NKM-a, koja uređuje audiovizuelne medijske usluge na Kosovu, sa posebnim naglaskom na etički kodeks.

Gđa Hyseni Kelmendi je rekla da uređenje audiovizuelnih medija na Kosovu je u skladu sa međunarodnim standardima emitovanja i ljudskih prava, štiteći javni interes i promovišući demokratiju, vladavinu prava, slobodu izražavanja i medijski pluralizam.

“Veoma je važno za vas kao studenti i budući novinari da budete upoznati sa zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju medije, razumete etička pravila kao što su nepristrasnost i tačnost vesti, poštovanje individualnih prava, uključujući pravo na privatnost, ne emitovanje materijala koji promovišu ili podstiču kriminalne aktivnosti, ne podsticanje na jezik mržnje, poštovanje prava na privatnost dece i maloletnika itd. ”, rekla je potpredsednica NKM-a.

S druge strane, vršilac dužnosti izvršnog direktora, g. Luan Latifi i rukovodilac Divizije za praćenje medija, g. Mirand Tafarshiku, dali su objašnjenja studentima o njihovim pitanjima vezano za plagijaturu u medijima, zaštitu dece i maloletnika, merama koje NKM preduzima kada audiovizuelni mediji krše etički kodeks i druge pravilnike institucije, bilo da je to na osnovu žalbi stranaka ili praćenja po službenoj dužnosti. Tokom prezentacije, g. Latifi je govorio i o značaju medijske edukacije i ulozi regulatora u razvoju ove platforme.

Visoki zvaničnici NKM-a izrazili su spremnost institucije za kontinuiranu saradnju sa studentima novinarstva svih univerziteta na Kosovu, u cilju promovisanja etičkih novinarskih standarda, povećanja kvaliteta izveštavanja u medijima i zaštite interesa javnosti.

Ova prezentacija podzakonskih akata NKM-a, pred studentima treće godine novinarstva u Univerzitetu AAB, realizovana je na poziv profesorke predmeta “Gazetaria Online”, gđe Ilire Zajmi Rugova.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE