3061 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM JE PRIMILA U RADNOJ POSETI GRUPU MLADIH KOSOVSKIH NOVINARA

13 May 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), primila je danas na sastanku grupu mladih kosovskih novinara, u okviru studijske posete koju je organizovao OEBS. Grupu novinara je primio vršilac dužnosti izvršnog šefa, g. Luan Latifi zajedno sa ostalim službenicima Izvršne kancelarije.

G. Latifi je na početku poželeo dobrodošlicu i naglasio da NKM kao institucija je spremna da uvek daje mogućnost održavanju ovakvih sastanaka, a naročito sa mladim novinarima, u vezi pitanja koja se odnose na uređenje medija u zemlji. U nastavku sastanka detaljno je predstavljena i pojašnjena uloga NKM-a, kao jedinog nezavisnog regulatora za audiovizuelne medije u Republici Kosovo. U kratkim crtama je predstavljen rad i aktivnosti NKM-a, u praćenju primenjivosti zakonodavstva od strane licenciranih kao i aktivnosti koje NKM preduzima.

U nastavku sastanka, Odeljenje za praćenje i analizu je predstavilo rad NKM-a u pogledu praćenja programskog sadržaja kao i rad Pravnog odeljenja čiji je zadatak da obezbedi da je ovaj sadržaj u saglasnosti sa važećim zakonodavstvom NKM-a. Učesnicima su date informacije o osnivanju, funkcionisanju i aktivnostima NKM-a uopšteno, i data su druga pojašnjenja o postavljenim pitanjima u vezi pitanja koja se odnose na uređenje licenciranih, kao i druga pitanja koja se odnose na audiovizuelne medijske usluge uopšteno.   

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE