Të licencuarit
3062 - Lajmi_i_plot | KPM

17. MAJA 2019 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

15 May 2019

Sledići sastanak NKM-a će se održati 17. maja  2019, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE