Të licencuarit
3063 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJA SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

22 May 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 17. maja 2019. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM -a g. Muja FERATI, održala treći redovni sastanak za 2019. godinu. Komisija je usvojila dnevni red sastanka i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

U nastavku sastanka, Komisija je razmotrila nekoliko pravnih predmeta koji su se odnosili na kršenje zakonodavstva NKM-a, odnosno kršenje Etičkog Kodeksa za Pružaoce Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga u Republici Kosovo KKPM 2016/03. Vezano za kršenje ove uredbe, razmotren je jedan slučaj:

Klan Kosova – Kršenje Etičkog kodeksa, nakon razmatranja ovog slučaja, Komisija je došla do zaključka da je Klan Kosova kršio član 7. stav 1. i 8. Etičkog Kodeksa za Pružaoce Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga u Republici Kosovo KKPM 2016/03. Stoga je Komisija odlučila da Klan Kosova bude sankcionisan Napomenom u skladu sa članom 30, stav 1. Zakona o NKM, zbog kršenja člana 7, st. 1 i 8 Etičkog Kodeksa KKPM 2016/03. Klan Kosova je takođe obavezan da obrati povećanu pažnju prilikom bavljenja sa sličnim događajima i da se osigura da se to ne ponovi u budućnosti

U nastavku sastanka, Komisija je tretirala i nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja:

 

o   Preporuku za licenciranje Operatera distribucije NTSH Emonet;

o   Preporuku za licenciranje Operatera distribucije  Mts DOO;

o   Preporuku za izdavanje licence za radio – regionalna kategorija – Pejë;

o   Preporuku za izdavanje licence za radio – regionalna kategorija – Prizren;

o   Preporuku za izdavanje licence za radio – regionalna kategorija – Prishtinë;

o   Preporuku za izdavanje licence za radio – lokalna kategorija – Istog;

o   Preporuku za izdavanje licence za radio – lokalna kategorija – Obiliq.

Nakon razmatranja ovih slučajeva, Komisija je usvojila preporuke za izdavanje licence Operatorima distribucije, kao i preporuke za izdavanje licence za radio u 5 opština na Kosovu.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE