Të licencuarit
3065 - Lajmi_i_plot | KPM

REAGUJE NKM-a NA KRŠENJE ETIČKOG KODEKSA U NEKIM IZVEŠTAJIMA O ŽENI ROMSKE NACIONALNOSTI I HAPŠENJA NA SEVERU

10 June 2019

Na osnovu monitoringa Pružaoca Audiovizuelnih Medijskih Usluga (PAMU), Nezavisna Komisija za Medije je primetila da neki od njih nisu u potpunosti poštovali pravila i etička načela prilikom izveštavanja o slučaju premlaćivanja žene iz romske zajednice kao i u slučaju hapšenja izvršenih u nekoliko opština na severu Kosova.

U skladu sa Etičkim Kodeksom za Pružaoce Audiovizuelnih Medijskih Usluga 2016/03, PAMU su obavezne da tokom izveštavanja o takvim događajima budu pažljive tokom prenosa materijala koji može prouzrokovati štetu, između ostalog oni koji uključuju i prikazuju premlaćivanja, ili javno ponižavanja koje je u ovom slučaju naneto žrtvi. Takođe, prema ovom Kodeksu, predviđeno je da se poštuje pravo na privatnost deteta i da se ne prenosi nijedna informacija koja bi mogla identifikovati decu i maloletnike koji su žrtve ili su u sukobu sa zakonom.

NKM je primetio  da je tokom emitovanja nekih hronika identifikovana žena, kao i da je osumnjičeni za izvršenje ovog čina, koji je u ovom slučaju bila osoba mlađa od 18 godina. NKM upozorava PAMU-e da otkrivanje identiteta maloletnika koji su žrtve zlostavljanja predstavlja kršenje Etičkog Kodeksa, odnosno individualnih prava, kao i Uredbe o Zaštiti Dece i Maloletnika u Audio-vizuelnim  Medijskim Uslugama.

Takođe tokom monitoring  izveštavanja o nedavnoj akciji Policije Kosova za hapšenje nekih lica na severu zemlje, primećeno je da je u nekim od PAMU-a tokom izveštavanja prekršena individualna prava uhapšenih lica. Prema Etičkom Kodeksu, predviđeno je da PAMU-i poštuju pravo pojedinca koji se smatra nevinim dok se ne dokaže krivica od strane nadležnog suda i ne treba emitovati materijale koji identifikuju uhapšena ili pritvorena lica koji su fizički ili verbalno napadnuti na način koji ih ponižava ili osramočuje.

NKM je konstantno izražavao svoju zabrinutost zbog sličnih pitanja, kako u individualnoj komunikaciji sa licenciranim, tako i u javnim obaveštenjima, kako bi podsetila sve medije na njihove pravne i etičke obaveze prema javnosti, a posebno prema deci i maloletnicima kao najranjivijoj kategoriji javnosti.

NKM podseća pružaoce audio-vizualnih medijskih usluga da vode računa tokom emitovanja pitanja koja su osetljiva za društvo u celini i za pojedince posebno. Izveštavanja o ovim slučajevima treba da budu sačinjena pažljivo i sa razumevanjem od strane licenciranih, uz preduzimanje svih mera za zaštitu identiteta žrtava, posebno dece i maloletnika, iako se sumnja da su u sukobu sa zakonom.

Nezavisna Komisija za Medije kontinuirano prati izveštavanje licenciranih u vezi sa gore navedenim slučajevima kako bi se osigurala potpuna usklađenost sa Zakonom i podzakonskim aktima NKM-a.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE