Të licencuarit
3066 - Lajmi_i_plot | KPM

17. JUNA 2019 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

14 June 2019

Sledići sastanak NKM-a će se održati 17. jun 2019, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.   NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE