Të licencuarit
3067 - Lajmi_i_plot | KPM

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE ODRŽALA JE REDOVNI SASTANAK

18 June 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 17. juna 2019. godine, vođena od predsednika NKM-a, g. Muja FERATI, održala je sedmi redovni sastanak za 2019. godinu.

U početku, Komisija je usvojila dnevni red sastanka, a zatim i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

U nastavku sastanka, Komisija NKM-a je obradila i nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja, odnosno zahtev za licenciranje PAMU sa prenosom preko distributivnog operatera, obnovu licence, promenu vlasništva i programske šeme, prekid licence, promenu programske šeme kao i odbijanje zahteva za prenošenje licence.

Slučajevi licenciranja su svrstane kao u nastavku:

  • Tv Malisheva - Preporuka za licenciranje PAMU sa prenosom preko distributivnog operatora
  • Radio Zeri i Pozheranit - Preporuka za ukidanje licence;
  • Zico Tv - Preporuka za promenu programske šeme;
  • Etv - Preporuka za obnavljanje licence;
  • Swiss Plus 1 - Preporuka za licenciranje operatora distribucije;
  • Radio Aktiv - Preporuka za promenu vlasništva i programske šeme;
  • Radio Llapi  - Preporuka za odbijanje zahteva za prenošenje licence; 

Što se tiče praćenja medija tokom izborne kampanje, Komisija je razmotrila i Izveštaj o monitoringu o PAMU tokom predizborne kampanje za proces ponovnog glasanja u opštinama Severna Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. Procenjeno je da medije koje su pokrivale ovu kampanju su postupile u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Pored sastanka, Komisija je takođe razmotrio javno pismo Privredne komore Kosova u vezi sa Pravilnikom o distribuciji audio i audiovizuelnih medijskih usluga u IMC-2016/1. Nakon razmatranja ovog zahteva, Komisija smatra da je osnovana molba Privredne komore Kosova kojom se naglašava neravnopravan i diskriminatorski položaj pružalaca audiovizuelnih medijskih usluga u odnosu na distributivne operatore. Komisija je odlučila da su pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga koje ne emituju putem zemaljske mreže izuzeti iz obavezne liste prenosa. Provajderi audiovizuelnih medijskih usluga širokopojasnog emitovanja (frekvencija) ostaju deo obaveznog prenosa. Ova Odlluka će ostati na snazi dok se ne donese druga odluka NKM o ovom pitanju.

Komisija je razmotrila i otvoreno pismo predstavnika civilnog društva Roma na Kosovu, novinara, studenata i intelektualaca o nedavnim napadima na pripadnike romske zajednice na Kosovu.

NKM ozbiljno prati nedavne događaje u vezi sa izveštajima medija o napadima na pripadnicu zajednice Roma na Kosovu. Vršena sa praćenja medija za ova izveštavanja i u slučaju eventualnih kršenja, NKM će preduzeti zakonske mere u skladu sa važećim zakonodavstvom kako bi se obezbedilo potpuno poštovanje zakona i podzakonskih akata NKM-a.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE