Të licencuarit
3070 - Lajmi_i_plot | KPM

29. AVGUSTA 2019 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

26 August 2019

Sledići sastanak NKM-a će se održati  29. avgust 2019, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE