Të licencuarit
3074 - Lajmi_i_plot | KPM

19. SEPTEMBAR 2019 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

17 September 2019

Sledići sastanak NKM-a će se održati 19. septembra  2019, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

  NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE