Të licencuarit
3075 - Lajmi_i_plot | KPM

SAOPŠTENJE SA KONSULTATIVNOG SASTANKA SA MEDIJIMA U VEZI SA IZBORIMA 2019.

18 September 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM), uz podršku Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS), pod vođstvom predsednika NKM-a, g. Muja FERATI i Izvršnog Šefa g. Luan LATIFI, organizovala je u Prištini konsultativni sastanak sa svim medijima koje je NKM licencirala. Cilj ovog sastanka je bio diskusija o izbornom procesu, odnosno obaveze medija prema Zakonu o izborima i podzakonskim aktima NKM-a.

Na sastanku je predstavljena važeća zakonska osnova u Republici Kosovo, kao što je Poglavlje VIII Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima i zakonodavstvo NKM-a, uključujući Vodič NKM-a o izborima i Etički kodeks za pružaoce medijskih usluga, kao i slučajevi povreda tokom prethodnih izbornih procesa, nakon čega je usledila diskusija sa prisutnima o pitanjima koja se generalno odnose na obaveze PAMU tokom izbornog procesa i poteškoće sa kojima se suočavaju tokom ovog procesa.

Vezano za sve tačke koje su gore predstavljene, NKM je izdala nekoliko preporuka koje proizilaze od najčešćih povreda koje je NKM identifikovala i koje bi mogle i trebalo da služe medijima da ubuduće deluju u skladu sa važećim zakonodavstvom.

U kratkim crtama, preporuke NKM-a se odnose na: izbegavanje korišćenja neprikladnog govora, poštovanje izborne tišine, pružanje uravnoteženog prostora za sve političke subjekte i kandidate, kao i izbegavanje pojavljivanja dece u spotovima političkih subjekata.

Uopšteno, prema rečima PAMU, glavni faktor koji utiče na povrede tokom izborne kampanje je kratko vreme trenutne kampanje, što predstavlja poteškoće u proporcionalnom pokrivanju SPS-ova, kao i nedovoljni tehnički i ljudski resursi PAMU-a da obezbede što sveobuhvatniju pokrivenost izbornih aktivnosti.

Još jedan izazov za medije ostaje nepovoljna pozicija u odnosu na online medije u pogledu regulacije, kao i slučajevi uticaja susednih PAMU-a tokom izbornih procesa kroz platforme operatera za distribuciju koje su prisutne u našoj zemlji.

Na kraju sastanka, predstavnici NKM-a su izjavili da je medijski regulator dostupan i spreman za pružanje potrebnih saveta i pomoći PAMU-ima da se suoče sa poteškoćama u njihovom radu i problemima na koje nailaze tokom odvijanja svojih aktivnosti.

 

        NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE