Të licencuarit
3082 - Lajmi_i_plot | KPM

18. OKTOBAR 2019 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

15 October 2019

Sledići sastanak NKM-a će se održati 18. oktobra  2019, s’početkom u 10:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

  NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE