3124 - Lajmi_i_plot | KPM

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE ODRŽALA REDOVNI SASTANAK

05 November 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je pod vođstvom Predsednika NKM-a, g. Muja Ferati, 4. novembra, održala redovnu dvanaestu sednicu za 2019. godinu.

Komisija je prvobitno usvojila dnevni red i zatim zapisnika sa poslednje sednice.

U nastavku sednice, Komisija NKM-a je razmotrila nekoliko zahteva u slučajevima licenciranja, odnosno zahteve za licenciranje PAMU sa emitovanjem putem operatora distribucije, za promenu vlasništva i za prenos licence, za licenciranje Operatora distribucije IPTV platformom i za licenciranje Operatora distribucije OTT platformom.

Slučajevi licenciranja su navedeni u nastavku:

  • COMNET – A    DOO, preporuka za licenciranje Operatora distribucije_IPTV platforma;
  • RROKUM TV, preporuka za promenu vlasništva i prenos licence;
  • TV ISP MUSIX, preporuka za licenciranje PAMU za emitovanje putem Operatora distribucije;
  • TV ISP SHAHIRAT, preporuka za licenciranje PAMU za emitovanje putem Operatora distribucije; i   
  • IPTV SHQIP, preporuka za licenciranje Operatora distribucije_OTT platforma (aplikacija);    

Nakon razmatranja preporuka Izvršne kancelarije za svaki slučaj licenciranja, Komisija je došla do zaključka da su sve prijave ispunjavale zakonske kriterijume NKM-a, stoga je odlučila da usvaja sve gore navedene zahteve. 

Komisija je takođe razmatrala žalbu BIRN -a podnesena Izbornom panelu za žalbe i predstavke (IPŽP) u vezi sa opštim izborima 2019, žalbu koju je IPŽP prosledio NKM-u na razmatranje, jer prema proceni IPŽP-a, za razmatranje žalbe nadležna je NKM.

Predmet žalbe je emitovanje sponzorisanog programa od strane političkog subjekta LDK, kojeg je RTK 1 emitovala posle ponoći, u 00:24:40 časova, 5. novembra 2019. godine. Iz izveštaja o monitoringu utvrđeno je da RTK 1 nije činila povredu ovog člana jer je izborna tišina počela u 07:00 časova, 5. novembra 2019. i završila se u 19:00 časova, 6. oktobra 2019. godine. Stoga, nakon razmatranja slučaja, Komisija je utvrdila da RTK 1 nije počinila povredu člana 52. stav 1. Zakona o opštim izborima Republike Kosovo br. 03/L-073, shodno tome žalba BIRN-a je odbijena kao neosnovana.    

Komisija je takođe razmatrala žalbu ART MOTION  protiv nekim operatera u distribucije u pogledu prava na emitovanje. Nakon razmatranja slučaja, Komisija je odbila ovu žalbu kao neosnovanu.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE