3125 - Lajmi_i_plot | KPM

NEZAVISNA KOMISIJZA ZA MEDIJE ODRŽAVA DVODNEVNU RADIONICU U VEZI SA AMANDAMENTIRANJEM ČETIRI PODZAKONSKA AKATA

13 November 2019

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) održava dvodnevnu radionicu od 13-14 novembra 2019.godine, u vezi amandamentiranja četiri podzakonska akata NKM-a. Potreba za promenama pomenutih uredbi je neophodna i ima za cilj da ih uskladi sa trendom razvoja u oblasti audio-vizuelnih medijskih usluga uopšte, stvarajući još bolje mogućnosti za njihovo sprovođenje od strane NKM-a kao i od strane licenciranih NKM-a.  

U skladu sa članom 8 Zakona NKM-a, konačni nacrti pomenutih uredbi bice dostupni u javnost i zainteresovanim stranama za njihove komentare koji mogu doprineti njihovom ispunjenju.

Uredbe koje su u procesu amandamentiranja su sledeće:

  • Uredba NKM-2013/01 za Zaštitu Dece i Maloletnika u Audiovizuelnim Medijskih Uslugama;
  • Uredba NKM-2016/01 o Distribuiranju Pružaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga;
  • Uredba NKM-2017/07 o Komercijalne Audio-vizuelne Komunikacije;
  • Etički Kodeks NKM-2016/03 za Pružaoce Audio i Audio-vizuelnih Medijskih Usluga.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE