Të licencuarit
3128 - Lajmi_i_plot | KPM

12. DECEMBAR 2019 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

10 December 2019

Sledići sastanak NKM-a će se održati 12. decembra  2019, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

  NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE