3133 - Lajmi_i_plot | KPM

24. DECEMBRA 2019 SLEDEĆI SASTANAK NKM-a

20 December 2019

Sledići sastanak NKM-a će se održati 24. decembar 2019, s’početkom u 11:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

 

 NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE