Të licencuarit
3134 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJA SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

24 December 2019

Nezavisna komisija za medije (NKM) 24. decembra 2019. godine, pod predsedavanjem predsednika NKM-a, gospodina Muja FERATI, održala je četrnaesti redovni sastanak za 2019. godinu.

Komisija je na početku usvojila dnevni red sastanka a zatim i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

U nastavku sastanka, Komisija NKM-a se bavila i nekim zahtevima u slučajevima licenciranja, odnosno zahtevima za licenciranje radija u skladu sa javnim konkursom za izdavanje licenci za emitovanje na radiji za sedam lokacija Republike Kosovo: Priština 3 regionalnih frekvencija, Peć 1 lokalnu frekvenciju, Đakovica 1 lokalnu frekvenciju, Istok 1 lokalnu frekvenciju i Elez Han 1 lokalnu frekvenciju.  

Konkurs je raspisan 27. septembra 2019. godine i bio je otvoren do 27. oktobra 2019. godine. NKM je primio aplikacije koje su pristigle u ovom roku, ali za većinu lokacija nije uopšte bilo podnetih aplikacija. Na osnovu ove situacije, NKM sa ciljem stvaranja istinske konkurencije na svim lokacijama za koje su najavljene besplatne radio frekvencije, produžila je rok do 8. novembra 2019. godine. Procena aplikacija pristiglih u roku koji je odredio NKM  je izvršena na osnovu zakonodavstva NKM-a, odnosno Uredbe 2014/02 o proceni aplikacija za izdavanje licence NKM-a. Nakon procesa procene aplikacija, Komisija je  na današnjem sastanku razmotrila preporuke Izvršne kancelarije o slučajevima licenciranja koji su navedeni kao što sledi:

  • Odlluka za licenciranje radija – regionalna kategorija –  AAB Radio,Priština
  • Odlluka za licenciranje radija – regionalna kategorija – FM Club, Priština
  • Odlluka za licenciranje radija – regionalna kategorija –  Radio Clasic FM, Priština
  • Odlluka za licenciranje radija – lokalna kategorija –  Radio Criteria, Đakovica
  • Odlluka za odbijanje zahteva za licenciranje radija – lokalna kategorija –  Peć
  • Odlluka za odbijanje zahteva za licenciranje radija – lokalna kategorija, Istok
  • Odlluka za odbijanje zahteva za  licenciranje radija – lokalna kategorija, Elez Han

Nakon razmatranja preporuka Izvršne kancelarije za svaki od slučajeva licenciranja, Komisija je odobrila sve aplikacije koja su ispunila pravne kriterijume NKM-a. Dok je odlučila da odbije sve one aplikacije za licencu koja nisu ispunila zakonske kriterijume.

U nastavku sastanka, Komisija je raspravljala o izmenama nekih uredbi NKM-a. Nakon rasprave, Komisija je u načelu odlučila  da od 15. januara 2020. godine stavi na javnu raspravu sledeće nacrt uredbe:

  • Uredbu o distribuciji pružaoca medijskih  audiovizuelnih usluga;

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE