Të licencuarit
3135 - Lajmi_i_plot | KPM

POTPISAN JE MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE I ODELJENJA ZA NOVINARSTVO UNIVERZITETA U PRIŠTINI

08 January 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) potpisala je Sporazum o Saradnji sa Univerzitetom u Prištini (UP). Sporazum su potpisali predsednik NKM-a g. Muja FERATI i Rektor Univerziteta u Prištini, g. Marjan DEMA.
Tom prilikom su predstavnici dveju institucija izrazili zadovoljstvo postizanjem ovog sporazuma, i obećali su postizanje ciljeva memoranduma.
Takav memorandum došao je kao potreba studenata novinarstva kako bi izbliza videli praktično funkcionisanje zakonske regulative elektronskih medija u Republici Kosovo.

Memorandum ima za glavni cilj daljnje jačanje saradnje između NKM-a i UP-a, odnosno Odeljenja za novinarstvo.

Ovim memorandumom utvrđeni su modaliteti i načini saradnje između Nezavisne komisije za medije i Odeljenja za novinarstvo Univerziteta u Prištini, odnosno pružaju se mogućnosti za studente i Odeljenja za novinarstvo da se upoznaju sa važećim normativnim aktima, koji uključuju uređivanje pružalaca audio-vizuelnih medijskih usluga, uključujući: Zakon NKM-a i podzakonske akte NKM-a, kao i upoznavanje sa postupcima licenciranja NKM-a, kao i celokupnim medijskim spektrom licenciranih od strane NKM-a.

Ova saradnja će omogućiti  obezbeđivanje prakse i profesionalnog razvoja studenata, koji će se zahvaljujući razvijenijoj akademskoj podlozi bolje pripremiti za tržište rada. Studenti koji završe praksu, stvoriće sebi prilike da istraže različita područja karijere koja mogu da nastave nakon završetka studija. Ova praksa će omogućiti organizatorima procenu studenata za kasnija zapošljavanja putem uzimanjem preporuka, na osnovu njihovih rezultata tokom prakse. 

U koordinaciji sa Odeljenjem za novinarstvo, NKM će pružiti mogućnosti za razvoj prakse za studente Odeljenja za novinarstvo, omogućavajući korišćenje tehničkih kapaciteta i kancelarijskog prostora za akademsko istraživanje studenata i osoblja Odeljenja za novinarstvo, gde će službenici NKM-a učestvovati u predavanjima za studente Odeljenja za novinarstvo. Predavanja će biti van nastavnog karaktera i biće organizovana u okviru aktivnosti Odeljenja izvan nastavnog procesa. Takođe će se raditi na pružanju studijskih poseta studentima unutar radnih okruženja NKM-a, kako bi se bliže upoznali sa radom, procedurama i aktivnostima NKM-a.

Kao najvažnija komponenta će biti saradnja u sprovođenju aktivnosti vezanih za medijsko obrazovanje, uključujući organizovanje debata, predavanja, obuka i drugih aktivnosti koje su povezane za relevantnu oblast.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE