Të licencuarit
3139 - Lajmi_i_plot | KPM

JAVNI POZIV ZA KOMENTARE

03 February 2020

Na sastanku održanom 31. januara. 2020. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) odobrila je za javnu raspravu:

- NACRT Uredba o Distribuiranju Pruzaoca Audio i Audiovizuelnih Medijskih Usluga;

Bazirajuci se na član 8, stav 2, Zakona br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv predstavnicima audio-vizuelnih medijskih usluga i drugim stranama zainteresovanim za davanje pismenih komentar u vezi sa ovo Uredba.

NKM poziva predstavnike audiovizuelnih medijskih servisa i druge zainteresovane strane da svoje pismene komentare proslede od 3 ferburara 2020, do  18. marta 2020 do 16:00 casova.

Komentare možete uputiti Nezavisnoj Komisiji za Medije na adresu ul. Car Justinijan br.124 Gradić Pejton, 10000 Priština ili ih možete poslati preko:

 • elektronske pošte: info@kpm-ks.org.

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE