3140 - Lajmi_i_plot | KPM

OBAVEŠTENJE SA SASTANKA NEZAVISNE KOMISIJE ZA MEDIJE

04 February 2020

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) 31. januara 2020. godine, vođena od strane predsednika NKM-a, gospodina Muja FERATI, održala je svoj prvi redovni sastanak za 2020. godinu.

Komisija je prvo usvojila dnevni red sastanka, a zatim i zapisnik sa poslednjeg sastanka.

U nastavku sastanka, Komisija NKM-a je razmatrala nekoliko zahteva  u slučajevima licenciranja. Ovi zahtevi odnosili su se na preporuke za ukidanje licence operatora distribucije i pružaoca audio-vizuelnih medijskih usluga. Komisija je razmotrila sledeće slučajeve licenciranja:

  • Orange Net - preporuka za ukidanje licence operatora distribucije (dobrovoljno odricanje licence);
  • NTP Ardi - preporuka za ukidanje licence operatora distribucije (dobrovoljno odricanje licence);
  • Mediakos Communications (bivša Elektra) - preporuka za ukidanje licence operatora distribucije (dobrovoljno odricanje licence); i
  • Star TV - preporuka za ukidanje licence za pružaoca audio-vizuelnu medijskih usluga (dobrovoljno odricanje licence).

Komisija je razmatrala i kvartalni izveštaj za period oktobar- decembar 2019. o radu NKM-a. Nakon razmatranja, Komisija je usvojila izveštaj koji treba da bude dostavljen Skupštini Republike Kosovo, u skladu sa postupkom zasnovanom na zakonskoj obavezi koja proističe iz člana 15. Zakona br. 04/L-44 o Nezavisnoj komisiji za medije.

Komisija je takođe razmatrala Izveštaj o praćenju primene Uredbe o zaštiti dece i maloletnika u audiovizualnim medijskim uslugama. Nakon rasprave, Komisija je usvojila izveštaj kako bi se objavio.

Na ovom sastanku, Komisija je raspravljala i o izmeni i dopuni podzakonskih akata NKM-a. Nakon diskusije Komisija na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o NKM-u br. 04/L-44, odlučila je da stavi u javnu raspravu Uredbu o distribuciji pružaoca audio i audiovizuelnih medijskih usluga. Period javne rasprave je od 3. februara 2020. do 18. marta 2020. godine.

 

NEZAVISNA KOMISIJA ZA MEDIJE